2015 Vapor Kiln Portfolio

Louis Katz

Dry Recumbent Bowl, Detail
Dry Recumbent Bowl, Detail
http://louiskatz.net