2015 Vapor Kiln Portfolio

Louis Katz

Saddle Platter 2015, Detail
Saddle Platter 2015, Detail
http://louiskatz.net