2015 Vapor Kiln Portfolio

Louis Katz

Round Platter, Detail
Round Platter, Detail
http://louiskatz.net